UIT-stap   

kandidaat voor een eerste transitiehuis in Ieper

 

 

 

 

 

UIT-stap vzw wil een uitweg bieden aan (ex-)gedetineerden in West-Vlaanderen. 
De eerste stapjes uit de klassieke gevangenis en terug in de maatschappij zetten, gebeurt onder professionele begeleiding in een transitiehuis (residentiële opvang). The next step is die van het zelfstandig wonen na detentie, met ambulante ondersteuning van een buddy.
 Ons aanbod is op maat van de individuele noden  en  vanuit christelijke overtuiging.  Zin

Zonder ‘zin’ geen verandering! Wie of wat is jouw inspiratie? Gemotiveerd om aan je situatie te werken? 

Met respect voor eigen keuzes en wensen, geloven we dat elk levensgebied met zingeving doordrenkt moet zijn.Wonen

In het detentiehuis vinden bewoners een veilige omgeving; een rust-, groei- en experimenteerruimte.

De zoektocht naar een gepaste woning wordt actief ondersteund door de begeleiding.Actie

Op de site, tijdens een opleiding, als vrijwilliger of betaald aan het werk; sowieso wordt niet stil gezeten.

De verblijfsperiode zit vol actie, want de uit-stap terug in de maatschappij kent heel wat uitdagingen…Netwerk

Ex-gedetineerden hebben -net als iedereen- nood aan een sociaal net… dat werkt! 

Een goede kennis van het professioneel aanbod én de noodzakelijke steun van familie, vrienden, collega’s, enz. verhogen de slaagkansen aanzienlijk.

Steun ons

U wil met ons meestappen?

Dat kan door ons te steunen. Voor het ogenblik hebben wij nog geen enkele bron van inkomsten, tenzij u ons helpt. De onkosten zijn divers: van drukwerk tot verbouwingswerken, van administratieve kost tot werkingskost; in afwachting van overheidssubsidie dienen we alle noodzakelijke onkosten zelf op te hoesten.

1. Door een gift

NAAM: vzw UIT-stap
IBAN: BE15 7310 4009 5630
BIC: KREDBEBB

2. Door een legaat

Meer informatie

Partners

 

exodus

domus-mundi-logo