Home » Partners

Dankzij het Impulsfonds van de provincie West-Vlaanderen konden we in 2017 een buddycursus voor vrijwillige hulp aan ex-gedetineerden ontwikkelen. De cursus wordt in 3 delen aangeboden en licht onze werking toe, maakt de verwachtingen tav de buddy duidelijk en doet de aanwervingsprocedure uiteen. 

Op 20 april mochten we de komst van deze buddycursus aankondigen en bekendmaken bij het ruimere publiek tijdens Huizen on Tour in Ieper. Samen met onze partner De Huizen organiseerden we dit infotainment-programma om het concept detentiehuizen en transitiehuizen te verduidelijken. De financiële steun van de Provincie maakte het mogelijk om de 200 aanwezigen te informeren, vermaken en enthousiast te maken voor de eerste buddycursus voor ex-gedetineerden in Vlaanderen!

Bezoek website

VZW De Huizen ijvert voor kleinschalige detentiehuizen waarbij problemen beheersbaar blijven en gedetineerden aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden. Deze detentievorm is een constructief voorstel naar een veiligere samenleving. Vzw De Huizen zorgt er voor dat er effectief detentiehuizen komen, dat het niet bij woorden blijft.  De vzw streeft naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen die beter verankerd zijn in het maatschappelijk weefsel.

Bezoek website

domus-mundi-logo

Domus Mundi vzw wil kwalitatief en duurzaam leven, wonen en (ver)bouwen mogelijk maken voor kwetsbare groepen.
De vzw biedt perspectief door een integrale aanpak op maat van de doelgroep met bijzondere aandacht voor welzijn en zorg.
 De activiteiten van Domus Mundi richten zich op projecten die de leefbaarheid en woonkwaliteit in een buurt of stad helpen verbeteren door onder andere ondersteuning bij renovatie en stadsvernieuwing.

Bezoek website

exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie(OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact.

Bezoek website

www

De vzw Within-Without-Walls, afgekort WWW, is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten, in respect voor elkaar. Het lemniscaat in het logo staat symbool voor het verwerkingsproces. Het middelpunt geeft de mogelijkheid aan tot ontmoeting en herstel. Het nodigt uit om anders te kijken naar elkaar. WWW is tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en tegen de doodstraf. Zij beschouwt gerechtigheid als een belangrijke peiler van een vredelievende maatschappij. Ze wil bijdragen tot verbetering van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en wil mee zoeken naar mogelijke alternatieven voor opsluiting.

Bezoek website