Home » Pijlers

De integrale begeleiding kent 4 sleutels om succesvol in de maatschappij terug te keren.
Het zijn 4 pijlers waarop de ganse werking steunt: Zin, Wonen, Actie en Netwerk

  1. Zin – Motivationele inspiratie / geloofsbeleving / levensdoel

Zonder ‘zin’ geen verandering! Niet zomaar staat zingeving vooraan. Wie of wat dient als inspiratie? De mate van motivatie om aan de eigen situatie te werken, bepaalt de inzet.

Met respect voor eigen keuzes en wensen, geloven we dat elk levensgebied met zin doordrenkt moet zijn.

Ook het probleemoplossend handelen valt hieronder; wat is nodig om de problematische keuzes van het verleden vaarwel te zeggen en welk doel wil men in de toekomst bereiken? Deze inzichten bieden handvatten om in het heden aan de slag te gaan.

Met de christelijke inspiratie als basis, wordt een meerwaarde geboden in het zoeken naar (hogere) doelen, vanuit een pluralistische mensvisie.

  1. Wonen – Kwaliteitsvolle huisvesting tijdens en na het verblijf

Naast een basisrecht, is huisvesting en kwaliteit van wonen een noodzakelijke factor in het verkrijgen of terugwinnen van stabiliteit. De thuisloze gedetineerde een ’thuis’ bieden, betekent ook het crisisgehalte doen dalen en zo zuurstof bieden om met andere levensdomeinen aan de slag te kunnen gaan.

Om na de opvangperiode de kans op kwaliteitsvolle woonst te verhogen, wordt intensief ingezet op de daartoe noodzakelijke praktische én administratieve vaardigheden die bij zelfstandig wonen komen kijken.

  1. Actie – Dagbesteding / Werken

Rust roest! ‘Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.’ (2 Tess 3:10)

Een huis heeft onderhoud nodig, een maaltijd bereidt zichzelf niet, spaargeld is niet te koop, enz. Wie in het centrum verblijft, wordt verwacht zich in te zetten. Zowel door bij te dragen aan het huishoudelijk werk, alsook door een zinvolle dagbesteding te beoefenen. We gaan uit van de individuele wensen en het recht op arbeid, vertrekkende vanuit de mogelijkheden én wijzend op de maatschappelijke verwachtingen.

We beogen een tamelijk vlugge opstart van vrijwilligerswerk, vaak in afwachting van betaald werk. Het (terug) aanleren van gepaste attitudes, werkritme, dag- en nachtritme… zijn hierbij insteek zodat een positieve referentie naar toekomstige werkgevers wordt bekomen. Ook is vrijwilligerswerk zinvol i.f.v. het verkennen van interesses en uittesten van vaardigheden. Waar nodig en wenselijk kan een externe opleiding gevolgd worden.

  1. Netwerk – Psychosociaal / Relaties

Een net dat werkt, dat is een prioritair doel. Zowel het sociale als het professionele vangnet van de bewoner wordt in kaart gebracht, geëvalueerd en uitgebouwd. Steunfiguren tijdens het herstelproces zijn onontbeerlijk, daarom wordt beroep gedaan op een netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers, professionelen in huis en bij partnerorganisaties.