Home » Steun ons

U wil met ons meestappen? Dat kan door ons te steunen.

Voor het ogenblik hebben wij nog geen enkele bron van inkomsten, tenzij u ons helpt. We zitten alvast met enkele drukkosten, maar ook willen we nu al een reserve aanleggen voor het gebouw dat we nodig hebben in functie van ons transitiehuis.

Dit kan:

  1. Door het storten van een gift op onze rekening van vzw UIT-stap:
    IBAN: BE15 7310 4009 5630  (BIC: KREDBEBB)
  2. Door een legaat:

U kunt ons ook helpen door wat na te laten via het testament, opgesteld en geregistreerd bij de notaris.

Een mooi meegenomen fiscale constructie is die van het duo-legaat, dat helemaal legaal is en zelfs de overige erfgenamen kan bevoordelen. Deze formule is vooral bestemd voor personen zonder eerstelijnserfgenamen (kinderen): voor hen is het des te belangrijker een testament op te stellen. Waarom zou je het dan niet slim aanpakken? Bij een duolegaat splitst u het legaat in twee. De ene helft van uw vermogen is voor uw erfgenamen (bvb neven en nichten), en de andere helft is voor onze vzw die u wil ondersteunen. Wij betalen hierbij niet alleen onze eigen successierechten maar ook deze van de erfgenamen. Zo houden uw erfgenamen meer over (bvb in het geval van neven en nichten is dit in ons voorbeeld 50% terwijl dit anders maar 35% is).

Een voorbeeld:

Veronderstel dat u tussen neven en nichten 150.000 euro moet verdelen. Indien u alles aan de erfgenamen geeft, zullen zij 65% successierechten moeten en houden dus 52.500 euro over.

Maakt u echter gebruik van het duo-legaat en geeft u de helft aan onze vzw, waarbij u stelt dat dus onze organisatie zowel zijn eigen successierechten betaald, als de successierechten van de erfgenamen, dan houden de erfgenamen 50% over of 75.000 euro. Dat is maar liefst een winst van 22.500 euro.
Onze organisatie betaalt zijn eigen successierechten (of in ons voorbeeld 8,8% – het officiële percentage successierechten voor vzw´s – op 75.000 euro = 6.600 euro successierechten) en die van de erfgenamen (of in ons voorbeeld 65% op 75.000 euro = 48.750 euro). Op die manier houdt onze organisatie in het voorbeeld 75.000 euro – 6.600 euro – 48.750 euro = 19.650 euro over.

Als u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Uw eigen notaris is trouwens goed op de hoogte van het duo-legaat.

Meer info: www.giften-legaten.be/v2/schenkingen-en-legaten/