Home » Over Ons

Vanuit het verlangen om een alternatief voor de huidige detentievorm op te richten, sloegen enkele gelijkgezinden de handen in elkaar. De werkgroep kwam voor de eerste keer samen in maart 2014 en komt sindsdien minstens 1 maal per maand samen. In januari 2015 werd UIT-stap als vzw erkend.

De leden van de werkgroep hebben in meer of mindere mate ervaring met het werken met gedetineerden, ex-gedetineerden of thuislozen. Vanuit hun expertise met en passie voor kansengroepen, pogen zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun leefwereld, wensen en noden.

UIT-stap vzw hoopt de stap uit de gevangenis, vaak een stap in het ongewisse, zo goed mogelijk voor te bereiden. De begeleide uitstapjes in de maatschappij helpen de cliënt om zijn delinquente verleden definitief vaarwel te zeggen. Kijk hier voor meer uitleg over onze visie: www.uit-stap.org/pijlers/

Raad van Bestuur:

 • Yvan Thomas (voorzitter)
 • Wannes Degraeve (secretaris)
 • Hans Biesbrouck (penningmeester)
 • Dries Goudeseune
 • Henri Menheere

Algemene Vergadering:

 • Kristof Vermaut
 • Herman Verellen
 • Corine Noppe
 • Eunice Devos
 • Luc Decantere
 • Lesley Goeman
 • Jan Bonte
 • Lydie Gorts